O zmianie biznesowej

Organizacje biznesowe nastawione są przede wszystkim na przetrwanie, a ich polityka skierowana jest na prowadzenie strategii umożliwiającej kontynuowanie prowadzonej działalności. Jednak przetrwanie nie może bazować na polityce stagnacji, utrzymania status quo, a wręcz przeciwnie – bazuje na ciągłym przeprowadzaniu zmian, i to nierzadko rewolucyjnych. 

Ale jeśli zmiana, to większe ryzyko. Czy potrafimy przeprowadzić jego analizę i wybrać optymalne rozwiązanie, które zapewni oczekiwane korzyści bez niepotrzebnego wystawiania się na zagrożenia i przy wykorzystaniu okazji, które mogą się pojawić?

A co jest kluczem do sukcesu przedsięwzięcia? Cytując wielkich wodzów - trzeba po prostu mieć szczęście. Niestety nie wszyscy możemy na nie liczyć, w każdym razie mieć pewność, że nam dopisze. Zatem musimy zrobić to, co zależy od nas:
WŁAŚCIWIE  ZARZĄDZAĆ !!

Zasady zarządzania zmianą odnoszą się też do działalności nie związanej ściśle z prowadzeniem biznesu. Udane przedsięwzięcia o charakterze prywatnym, np. organizacja imprez rozrywkowych czy wypoczynku, też w dużej mierze zależą od tego, czy umiemy je dobrze zaplanować i przeprowadzić przy zastosowaniu dobrych praktyk. O tym, a w każdym razie głównie o tym zajmujemy się na tym portalu.